BẾN NHÀ RỒNG – ĐẦM SEN (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày Phương tiện: Ô tô 04g00: Xe và hướng dẫn viên Cty du lịch MIỀN NAM đón đoàn tại Trường khởi hàng đi BẾN NHÀ RỒNG. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức
5.00 / 1 bài đánh giá
mỗi người

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày Phương tiện Ô tô 5g00: Xe và hướng dẫn viên Cty du lịch MIỀN NAM đón đoàn tại Trường khởi hàng đi ĐẦM SEN. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh
mỗi người

ĐẦM SEN – CÔNG VIÊN NƯỚC (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện: Ô tô 04g00: Xe và hướng dẫn viên Cty du lịch MIỀN NAM đón đoàn tại Trường khởi hàng đi ĐẦM SEN. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh
mỗi người