BẢO TÀNG BÌNH DƯƠNG – ĐẠI NAM (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày Phương tiện Ô tô 4g30: Xe và hướng dẫn viên Cty DL MIỀN NAM đón đoàn tại trường khởi hành đi Bình Dương. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh hoạt
mỗi người

ĐẠI NAM – BIỂN (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày Phương tiện: Ô tô 04g00: Xe và hướng dẫn viên Cty DL MIỀN NAM đón đoàn tại trường khởi hành đi ĐẠI NAM. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh hoạt
mỗi người

ĐẠI NAM (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện: Ô tô. 4g30: Xe và hướng dẫn viên Cty DL MIỀN NAM đón đoàn tại trường khởi hành đi Bình Dương. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh hoạt
mỗi người