ĐỊA ĐẠO – ĐỀN BẾN DƯỢC – KDL NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện Ô tô 04g00: xe và Hướng dẫn viên CTy Du Lịch MIỀN NAM đón đoàn tại trường đi Địa Đạo Củ Chi. Hướng dẫn họat náo tổ chức trò choi trên xe cùng học
mỗi người

ĐỊA ĐẠO – ĐỀN BẾN DƯỢC – CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện Ô tô 05h00: xe và hướng dẫn viên CTy Du Lịch MIỀN NAM đón đoàn tại trường đi Địa Đạo Củ Chi. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng họat náo tổ chức trò choi
mỗi người